KUTSU

 

PIIRIHALLITUS 1/2019

Paikka:              Moodle-alusta, https://venajaseura.mcampus.fi

Aika:                  to 7.2. klo 16 – ma 11.2.2019 klo 16                                                                    

 

ESITYSLISTA:

 1. 2019                          KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

 2. 2019 Liite 1               TOIMINTAKERTOMUKSEN LUONNOS

 3. 2019 Liite 2               KOETILINPÄÄTÖS. Ei valmis!

 4. 2019 Liite 3 a ja b     PAAVO KOLIN KADUN SATOSULEVI-HUONEISTO ON MYYTY

 5. 2019  Liite 4             TULEVAT TAPAHTUMAT JA PIIRIN KEHITTÄMISRAHA

 6. 2019  Liite 5              SÄÄNTÖUUDISTUKSEN ETENEMINEN

 7. 2019                          VETÄVÄ VENÄJÄ 2019 OULUSSA

 8. 2019                          HAKUUN TULEVIA APURAHOJA

 9. 2019                          ANSIOMERKKIANOMUS

 10. 2019                          MUUT ASIAT

 11. 2019                           KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen aukeamisesta ilmoitetaan sähköpostitse osallistujille.

Ohje Moodle-kokoukseen: Mikäli olet tutustunut ja hyväksyt asiakohdan, osoita se keskustelualueella vähintään ”ok”-merkinnällä. Laajempikin keskustelu on tervetullutta.

Usein on selkeintä vastata samasta aiheesta jo olemassa olevaan keskusteluun.

Esteestä tulee ilmoittaa piiritoimistoon p. 010 396 2800 / tuija.makinen@venajaseura.com

Teknisissä Moodle-ongelmissa ota yhteys Tuijaan.

 

Ystävällisin terveisin

Tuija Mäkinen

toiminnanjohtaja


PIIRIHALLITUS 6/2018

Paikka:           Moodle-alusta, https://venajaseura.mcampus.fi

Aika:                to 18.10. klo 16 - ma 22.10.2018 klo 16

Esityslista:

 1. /2018      KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
 2. /2018      SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN LS-PIIRIN BUDJETTI, 1. LUONNOS. LITE 23
 3. /2018      SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN LS-PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA, 1. LUONNOS. LIITE 24

 4. /2018      SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN YT-NEUVOTTELUT KÄYNNISTYNEET

 5. /2018      SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN LS-PIIRIN VÄLITINPÄÄTÖS 08/2018. LIITE 25

 6. /2018      PIIRIN NEUVOTTELUPÄIVÄT 24.11.2018 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA

                   LIITE 26

 7. /2018      VETÄVÄ VENÄJÄN OULUN EDENISSÄ 2.-3.2.2019 LIITE 27

 8. /2018      AS. OY SATOSULEVIN YKSIÖ

 9. /2018      KIELTEINEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖS

 10. /2018      MUUT ASIAT. LIITE 28

 11. /2018      KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Tervetuloa kokoukseen! Ilmoitathan esteestä osallistua kokoukseen toiminnanjohtajalle 0405064556 / tuija.makinen@venajaseura.com

                         

Läsnä:             Puheenjohtajat:

Lammi Tapio                                            puheenjohtaja

Ceder Satu                                               varapuheenjohtaja

Rajala Mauno                                           varapuheenjohtaja

Jäsenet:

Hyvärinen Hannu

Immonen Aaro

Kaarnio Aulis

Kakko Leena

Kuismin Jouko

Linnalampi Anna-Liisa

Möttönen Veikko

Smeds Ingvar

Valtuutetut ja seurahallituksen jäsenet:

Fågelbärj Henrik

Lammi Tapio

Lepistö Tiina

Smeds Ingvar

Tynjälä Toive

Vuorikoski Matti

Työntekijät

Mäkinen Tuija                                          toiminnanjohtaja

Savonen Riku                                            järjestöpäällikkö


KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

58    /2018

Piirihallitus on päättänyt kokouksissaan 6.9.2008 ja 11.5.2011 Moodle-oppimisalustan käytöstä piirihallituksen kokousvälineenä. Piirijärjestön sääntöjen 12§ mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä. Läsnäoloksi lasketaan, kun hallituksen jäsen on kokousaikana kirjautunut Moodleen sekä osallistunut kokouskeskusteluun. Mahdolliset kiistakysymykset siirretään seuraavan läsnäolokokouksen käsiteltäväksi.

Esitykset:       Kokouksen avaus: Kokous avautuu to 18.10.2018 klo 16:00.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirjaluonnos lähetetään kokouskeskustelun päätyttyä sähköpostitse kaikille osallistujille. Mahdolliset korjausehdotukset käsitellään kokouksessa 11.12.2018.

Työjärjestyksen hyväksyminen: Työjärjestys katsotaan hyväksytyksi pe 19.10. klo 16.

Päätös:

SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN LS-PIIRIN BUDJETTI, 1. LUONNOS

59    /2019

Piirin talouden suunnittelu on vaikeassa lähtötilanteessa, koska Seurassa ovat käynnistyneet YT-neuvottelut, eikä henkilöstöön kohdistuvista toimista ja valtionavun supistamisen kumoamisesta ole vielä tietoa.

Budjettiluonnos (liite 23) on laadittu tässä vaiheessa sen mukaisesti, että toiminta jatkuu entisen kaltaisena vuonna 2019.

Esitys:             Keskustellaan budjettiluonnoksesta ja päätetään sen laatimisen jatkosta.

Päätös:          

SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN LS-PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA, 1. LUONNOS

60    /2018

Piirin toiminnan suunnittelu on vaikeassa lähtötilanteessa, koska Seurassa ovat käynnistyneet YT-neuvottelut, eikä henkilöstöön kohdistuvista toimista ja valtionavun supistamisen kumoamisesta ole vielä tietoa.

Toimintasuunnitelman luonnos on laadittu sen mukaisesti, että toiminta jatkuu entisen kaltaisena vuonna 2019.

Esitys:             Keskustellaan toimintasuunnitelman luonnoksesta (liite 24) ja päätetään sen laatimisen jatkosta.

Päätös:          

SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN YT-NEUVOTTELUT KÄYNNISTYNEET

61    /2018

YT-neuvottelujen alkuvaiheessa tärkeimpänä asiana tuli esille, että Merja Hannus, Matti Moilanen ja Katri Kulmuni ovat saaneet tapaamisen kulttuuriministeri Sampo Terhon kanssa 24.10. Silloin saataneen varmistus Seuran ensi vuoden valtionapuun. Mikäli jollakulla on vielä takataskussa hyviä argumentteja valtionapumme puolesta, niitä voi osittaa suoraan pääsihteerille.

YT-neuvotteluihin osallistuvat pääsihteeri, resurssipäällikkö, hallituksenPertti Lintunen, luottamusmies Simo Kantele, varaluottamusmies Maria Lepistö ja tes-toimikunnan jäsen Taru Linna. Ryhmä kävi 9.10. läpi talouslukuja sekä budjettia ja sen taustoja. Suomi-Venäjä-Seuran neuvotteluesityksen mukaan lähtökohtana ovat seuraavat miinusmerkkiset luvut:

-130 000 € SVS:n toiminnan perusvaje

-64 000 € 2018 valtionavun leikkaus 5,6 %

-161 250 € 2019 suunniteltu valtionavun leikkaus 15 %

Yhteensä vajetta ensi vuonna on 194 000-355 250 €. Tämän summan tarkennuttua Terhon tapaamisessa 24.10. Yt-toimikunta kokootuui toiseen neuvottelukertaan heti samana päivänä, ja kolmanteen 29.10. Silloin on tiedossa, minkälaiset henkilöstövähennykset ja muut säästötoimet tulee tehdä SVS:n talouden tasapainottamiseksi. Ikävimmillään se tarkoittaa 6-7 työntekijän työpanoksen vähentämistä. Lokakuu menee siis tilanteen täsmentymistä odotellessa ja neuvotellessa, ja marraskuun alussa on odotettavissa vaikeita päätöksiä.  (lainaus Simo Kanteleen tiedotteesta henkilökunnalle 10.10.2018)

Esitys:             Keskustellaan tilanteesta ja merkitään tiedoksi.

Päätös:          

SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN LS-PIIRIN VÄLITINPÄÄTÖS 08/2018

62    /2018

Tilinpäätös (liite 25) elokuun loppuun 2017 on valmistunut. Siinä on monta huomionarvoista seikkaa, joihin loppuvuoden osalta on vielä osin mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti.

Kulttuuritoiminnan tuotto jää alhaiseksi suuren ryhmän kiertueen puuttuessa. Tavoitteena ollut osastojen pienryhmäkiertueet eivät ole kiinnostaneet

 • Kulttuurimatkailun tuotto on jäänyt odotettua pienemmäksi. Koululaismatka kaunistaa hieman tulosta.

 • Palvelutoiminnan tulos on alhainen. Syytä tähän tutkitaan. Hallitukselle toimitetaan viisumitilasto syyskuun loppuun asti. Viisumimyynti on ollut vilkasta, mutta jostain syystä tuotto on ”romahtanut”.

 • Seuran siirryttyä ulkopuolisiin matkajohtajiin heidän palkkakulunsa ovat nostaneet palkkatoteutumaa budjetoitua suuremmaksi.

Esitys:             Hallitus kommentoi välitilinpäätöstä ja se merkitään tiedoksi.

Päätös:

PIIRIN NEUVOTTELUPÄIVÄT 24.11.2018 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA

63    /2018

Osastoille sovittiin järjestettäväksi sääntöuudistuksen yhteydessä keskustelutilaisuus Tampereella 24.11.2018. Kutsut ovat jo lähteneet osastokirjeessä, mutta on varmaan syytä vielä lähettää erillinen paperinen kutsu ohjelman kera kaikille puheenjohtajille. Seuraava materiaali tulee Kontakt-lehteen.

Yhdistykset kutsutaan keskusteluun!

Tervetuloa keskustelemaan Tampereelle Seuran sääntöuudistuksesta lauantaina 24.11.2018 klo 10.30-16. Paikkana on Pääkirjasto Metson Pihlaja-sali.

Seuralla on edessään sääntöuudistus, jolla on tarkoitus seilata pitkälle 2020-luvulla.

Osastojen puheenjohtajat ja johtokunnan jäsenet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan mm. seuraavista aiheista: Osastojen ja henkilöstön yhteistoiminnan muodot tulevaisuudessa, jos piiritoimistoja ei ole. Mitä uusia jäsenyyden ja tukemisen tapoja seuralla voisi olla nykyisen kiinteän jäsenmaksun lisäksi? Miten jäsenhankintaa ja näkyvyyttä pystytään tulevaisuudessa seuran ja osastojen yhteistyönä kohdentamaan niille alueille, joilla ei ole osastoa tai muuta luontaista Venäjä-toimintaa?

Millaisia teemaosastoja Seuralla tulevaisuudessa voisi olla. Miten ja missä ne toimisivat? Miten osastojen tulonsaanti jäsenmaksuista tulisi toteuttaa, että se olisi mahdollisimman vaivatonta, tasapuolista, oikeudenmukaista ja tehokasta?

Tilaisuudessa keskustellaan pienryhmissä ja tuotetaan tulevaisuuden toimintamuotojen ideoita.

Mikäli muilla jäsenillä kuin luottamushenkilöillä on kiinnostusta osallistua kehittämistyöhön, olette tervetulleita työpäivään!

Tapahtumaan on ennakkoilmoittautuminen Tampereen toimistoon!

Liitteenä 26 päivän ohjelma.

Esitys:             Keskustellaan, miten kannustetaan mahdollisimman moni osasto mukaan tapahtumaan.

Päätös:

VETÄVÄ VENÄJÄN OULUN EDENISSÄ 2.-3.2.2019

64    /2018

Kolmas Vetävä Venäjä -tapahtuma järjestetään helmikuussa Oulussa. Seuran väki kutsutaan koolle upean ohjelman kerkeissä 2.-3.2.2019 Edenin kylpylähotelliin. Liitteenä 27 viikonlopun ohjelma.

Kyselyjä on tullut mm. yhteiskuljetuksista, mutta edullisin ja nopein tapa matkustaa Ouluun on junalla. Piiri voi luonnollisesti ostaa liput etukäteen ja laskuttaa osastoja, mutta säästölippua edullisemmin lippuja ei saa, joten olisi hyvä, jos kukin hankkisi lippunsa itse.

Esitys:             Keskustellaan Riku Savosen suunnittelemasta ohjelmasta, matkustusvaihtoehdoista ja siitä, miten kannustetaan jäseniä ja osastoja mukaan tapahtumaan.

Päätös:

 

AS. OY SATOSULEVIN YKSIÖ

65    /2018

Huoneisto As. Oy Satosulevissa on edelleen myymättä. Välittäjä on pitänyt laiskasti yhteyttä toisin kuin lupaili. Hervannassa on myynnissä tällä hetkellä seitsemän vanhaa yksiötä https://www.etuovi.com/myytavat-asunnot/tulokset?haku=M1312021032 .

Huom! -kiinteistövälitys tarjoaa välitys ja stailauspalkkiona max. 4000 euron palkkiota. Kiinteistömaailman palkkiotarjous on 3 % kauppahinnasta + 900 euron kiinteä palkkio.eli noin 3300 euroa.

Esitys:             Koska OP-Kiintteistökeskus ei ole osoittanut erityistä kiinnostusta kohdettamme kohtaan, sopimusta ei jatketa sen päättymisen jälkeen, vaan otetaan tilalle uusi välittäjä. Hyviä kokemuksia on Kiinteistömaailmasta ja Huom! -kiinteistövälityksestä, jotka ovat aktiivisia esittelijöitä ja raportoivat viikoittain tapahtumista.  Toinen edellä mainituista yrityksistä valitaan kilpailutuksen perusteella. Toiminnanjohtajalle annetaan valtuudet tehdä uusi sopimus.

Päätös:

KIELTEINEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖS

66    /2018

Suomi-Venäjä-Seuran Länsi-Suomen piiri ry. on saanut veroviranomaisilta kielteisen päätöksen koskien kulttuuritoiminnan yleisötilaisuuksista, kulttuuritoiminnan matkailusta, palvelutoiminnasta, projektitoiminnasta ja järjestötoiminnasta saatujen tulojen verohuojennusta vuosille 2017-19. Se katsoo, että matkailusta ja viisumivälityksestä saatava elinkeinotulon verohuojennus olisi vähäistä suurempi haitta vastaavaa toimintaa harjoittavalle elinkeinonharjoittajalle. Muusta toiminnasta ei ole merkittävää haittaa ja siten kulttuuri-, järjestö- ja projektitoiminta säilyvät verottomina.

Etelä- ja Itä-Suomen piiri ovat saaneet vastaavan päätöksen tässä kuussa. Turun piiri on kuitenkin saanut hieman aiemmin myönteisen päätöksen. Tämän vuoksi toiminnanjohtajat konsultoivat asiassa Turun piirin toimistosihteeriä Pirjo Laurilaa, jolla on erittäin monipuolinen ja vankka talous- ja verohallinnon asiantuntemus. Mikäli edellytyksiä muutoksenhakuun on edellytyksiä, teemme saamamme lisäajan turvin muutoksenhaun 31.10.2018 mennessä. Verotarkastajan mukaan kuitenkin verovuoden 2017 osalta lisäävero lankeaa maksettavaksi vuoden 2017 osalta. Mikäli päätökseen saadaan muutos, verottaja korjaa verotuksen oikeaksi ilman erillistä pyyntöä.

Jos hallituksen jäsenillä on verotietämystä kyseisessä asiassa, apu otetaan mielellään vastaan.

Esitys:             Hartaan päätökseen oikaisua, mikäli asiantuntijat katsovat siitä olevan hyötyä.

Päätös:

MUUT ASIAT

67    /2018

Ensi vuoden pääsiäismatka 19.-22.4.2019 on myynnissä. Hinta alkaen 499 e. Myyntiä tehostetaan ja osastot ja hallituksen jäsenet osallistuvat markkinointiin.

Osastot ovat olleet syksyn aikana ilahduttavan aktiivisia, mikä voidaan todeta uutiskirjeestä (LIITE 28)

Seuraava kokous on talousarvio- ja toimintasuunnittelukokous ja se pidetään tiistaina 11.12.2018 Tampereella klo 17 alkaen.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

68    /2018

Esitys:             Kokouskeskustelu päättyy ma 22.10.2018 klo 16.00.

Päätös:          
Piirihallituksen kokous 6/2017.

Piirihallituksen kokous 1/17